Život prostopášníka (2012)
I.Stravinskij: ŽIVOT PROSTOPÁŠNÍKA Role: SELLEM Divadlo: NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ, OSTRAVA, 2012