Tajemství hradu v Líšni / Mystery of castle in Lisen

   J.Kruliš (podle J.Vernea): Tajemství hradu v Líšni. Role: Hrabě Telek (Tenor). Zámek Belcredi, Brno - Líšeň, 2010

   J.Kruliš (after J.Verne): Mystery of castle in Lisen. Part: Count Telek (the Tenor). Belcredi Castle, Brno - Lisen, 2010

   J.Kruliš (nach J.Verne): Mystisch Burg in Lisen. Partie: Graf Telek (der Tenor).Schloss Belcredi, Brno - Lisen, 2010

hrad01.jpg
hrad02.jpg
hrad03.jpg
hrad04.jpg
hrad05.jpg
hrad06.jpg
hrad07.jpg
hrad08.jpg
hrad09.jpg
hrad10.jpg
hrad11.jpg