Turandot / Turandot

   G.Puccini: Turandot (opera). Role: Pang. Národní divadlo Brno, 2011

   G.Puccini: Turandot (opera). Part: Pang. National Theatre Brno, 2011

   G.Puccini: Turandot (Oper). Partie: Pang. National Theater Brno, 2011

TurandotPang1.jpg
TurandotPang2.jpg
TurandotPang3.jpg
TurandotPang4.jpg
TurandotPang5.jpg
TurandotPang6.jpg