Wopera-sérija: operní koncert / Opera concert

   Wopera-sérija: Koncert slavných operních scén. Zámek Belcredi, Brno - Líšeň 2009

   Wopera-sérija: Concert of famous opera arias. Belcredi Castle, Brno - Lisen, 2008

   Wopera-sérija: Konzert des berühmten Opernarien. Schloss Belcredi, Brno - Lisen, 2008

wop01.jpg
wop02.jpg
wop03.jpg
wop04.jpg
wop05.jpg
wop06.jpg
wop07.jpg
wop08.jpg
wop09.jpg
wop10.jpg
wop11.jpg
wop12.jpg
wop13.jpg
wop14.jpg
wop15.jpg
wop16.jpg
wop17.jpg
wop18.jpg
wop19.jpg
wop20.jpg
wop21.jpg
wop22.jpg
wop23.jpg
wop24.jpg
wop25.jpg
wop26.jpg
wop27.jpg
wop28.jpg
wop29.jpg
wop30.jpg
wop31.jpg
wop32.jpg
wop33.jpg
wop34.jpg
wop35.jpg
wop36.jpg
wop37.jpg
wop38.jpg
wop39.jpg
wop40.jpg
wop41.jpg
wop42.jpg
wop43.jpg
wop44.jpg
wop45.jpg
wop46.jpg
wop47.jpg