Česky   English   Deutsch


Prosinec - December 2022


2.12. v 19:00 - Stavovské divadlo, Praha
W.A.MOZART: KOUZELNÁ FLÉTNA

4.12. v 15:00 - Národní divadlo, Brno
J.SCHREIER: MISSA PASTORALIS
J.J.RYBA: HEJ MISTŘE

15.12. v 18:30 - Národní divadlo Moravskoslezské, Ostrava
B.SMETANA: PRODANÁ NEVĚSTA (premiéra)

17.12. v 18:30 - Národní divadlo Moravskoslezské, Ostrava
B.SMETANA: PRODANÁ NEVĚSTA (premiéra)

19.12. v 10:00 - Divadlo Reduta, Brno
J.TEML: KOCOUR V BOTÁCH

21.12. v 18:30 - Národní divadlo Moravskoslezské, Ostrava
B.SMETANA: PRODANÁ NEVĚSTA

29.12. v 18:30 - Národní divadlo Moravskoslezské, Ostrava
B.SMETANA: PRODANÁ NEVĚSTA

31.12. v 17:00 - Janáčkovo divadlo, Brno
O.NEDBAL: POLSKÁ KREV (derniéra!)

Leden - January 2023


6.1. v 19:00 - Janáčkovo divadlo, Brno
P.I.ČAJKOVSKIJ: EVŽEN ONĚGIN

10.1. v 19:00 - Mahenovo divadlo, Brno
G.ROSSINI: LAZEBNÍK SEVILLSKÝ

11.1. v 19:00 - Národní divadlo, Praha
B.SMETANA: PRODANÁ NEVĚSTA

18.1. v 19:00 - Jihočeské divadlo, České Budějovice
W.A.MOZART: KOUZELNÁ FLÉTNA

19.1. v 10:00 - Jihočeské divadlo, České Budějovice
W.A.MOZART: KOUZELNÁ FLÉTNA

26.1. v 19:00 - Bratislava
C.ORFF: CARMINA BURANA

27.1. v 19:00 - Bratislava
C.ORFF: CARMINA BURANA

Únor - February 2023


3.2. v 19:00 - Janáčkovo divadlo, Brno
F.LEHÁR: VESELÁ VDOVA (premiéra)

5.2. v 19:00 - Janáčkovo divadlo, Brno
F.LEHÁR: VESELÁ VDOVA (premiéra)

12.2. v 17:00 - Janáčkovo divadlo, Brno
P.I.ČAJKOVSKIJ: EVŽEN ONĚGIN

17.2. v 19:00 - Janáčkovo divadlo, Brno
G.F.HAENDEL: ALCINA

19.2. v 17:00 - Janáčkovo divadlo, Brno
G.F.HAENDEL: ALCINA

22.2. v 19:00 - Janáčkovo divadlo, Brno
B.MARTINŮ: ŘECKÉ PAŠIJE

26.2. v 17:00 - Janáčkovo divadlo, Brno
F.LEHÁR: VESELÁ VDOVA ???

Březen - March 2023


1.3. v 18:00 - Janáčkovo divadlo, Brno
G.F.HAENDEL: ALCINA

4.3. v 17:00 - Janáčkovo divadlo, Brno
B.SMETANA: PRODANÁ NEVĚSTA

5.3. v 17:00 - Janáčkovo divadlo, Brno
B.MARTINŮ: ŘECKÉ PAŠIJE

7.3. v 10:00 - Reduta, Brno
J.TEML: KOCOUR V BOTÁCH

10.3. v 19:00 - Mahenovo divadlo, Brno
W.A.MOZART: COSI FAN TUTTE

12.3. v 17:00 - Mahenovo divadlo, Brno
W.A.MOZART: COSI FAN TUTTE

15.3. v 19:00 - Janáčkovo divadlo, Brno
F.LEHÁR: VESELÁ VDOVA ???

17.3. v 19:00 - Jihočeské divadlo, České Budějovice
W.A.MOZART: KOUZELNÁ FLÉTNA ???

22.3. v 18:30 - Národní divadlo Moravskoslezské, Ostrava
B.SMETANA: PRODANÁ NEVĚSTA

29.3. v 19:00 - Janáčkovo divadlo, Brno
F.LEHÁR: VESELÁ VDOVA ???

Duben - April 2023


2.4. v 17:00 - Janáčkovo divadlo, Brno
B.MARTINŮ: ŘECKÉ PAŠIJE

5.4. v 19:00 - Janáčkovo divadlo, Brno
G.VERDI: FALSTAFF (premiéra)

8.4. v 19:00 - Stavovské divadlo, Praha
W.A.MOZART: KOUZELNÁ FLÉTNA

10.4. v 19:00 - Janáčkovo divadlo, Brno
G.VERDI: FALSTAFF (premiéra)

15.4. v 19:00 - Janáčkovo divadlo, Brno
G.VERDI: FALSTAFF ????

16.4. v 18:30 - Národní divadlo Moravskoslezské, Ostrava
B.SMETANA: PRODANÁ NEVĚSTA

19.4. v 19:00 - Národní divadlo, Praha
B.SMETANA: PRODANÁ NEVĚSTA

22.4. v 18:00 - Janáčkovo divadlo, Brno
F.LEHÁR: VESELÁ VDOVA ???

25.4. v 19:00 - Stavovské divadlo, Praha
W.A.MOZART: KOUZELNÁ FLÉTNA

Květen - May 2023


8.5. v 19:00 - Národní divadlo, Praha
B.SMETANA: PRODANÁ NEVĚSTA

9.5. v 19:00 - Mahenovo divadlo, Brno
W.A.MOZART: COSI FAN TUTTE ???

11.5. v 10:00 - Reduta, Brno
J.TEML: KOCOUR V BOTÁCH

16.5. v 19:00 - Národní divadlo, Praha
B.SMETANA: PRODANÁ NEVĚSTA

20.5. v 19:00 - Stavovské divadlo, Praha
W.A.MOZART: KOUZELNÁ FLÉTNA

23.5. v 18:30 - Národní divadlo Moravskoslezské, Ostrava
B.SMETANA: PRODANÁ NEVĚSTA

27.5. v 18:00 - Janáčkovo divadlo, Brno
F.LEHÁR: VESELÁ VDOVA ???

Červen - June 2023


2.6. v 19:00 - Janáčkovo divadlo, Brno
G.VERDI: FALSTAFF ????

7.6. v 19:00 - Mahenovo divadlo, Brno
G.ROSSINI: LAZEBNÍK SEVILLSKÝ

10.6. v 18:00 - Janáčkovo divadlo, Brno
F.LEHÁR: VESELÁ VDOVA ???

18.6. v 19:00 - Národní divadlo, Praha
J.WEINBERGER: ŠVANDA DUDÁK

30.6. v 19:00 - Hrad Špilberk, Brno
G.ROSSINI: LAZEBNÍK SEVILLSKÝ ???

Biografie         Program         Repertoár         Ukázky         Napsali         Fotogalerie         Kontakty         Download